Tiêu chí đối với hệ thống dự phòng CNTT cho doanh nghiệp

      Disaster Recovery - Hệ thống dự phòng CNTT cho doanh nghiệp thực sự cần thiết trong thời gian gần đây, thực tế một hệ thống dự phòng cần đáp ứng những yếu tố nào?

1.     Đặt cách biệt với hệ thống chính: hệ thống dự phòng phải được bố trí ở nơi đủ xa với hệ thống chính để đề phòng sự cố hoặc thảm họa có ảnh hưởng diện rộng và phải được trang bị bảo vệ an toàn mọi mặt (cả về chính sách, con người và công nghệ). Việc bố trí hệ thống dự phòng ở gần hệ thống chính ban đầu mang lại lợi ích trước mắt giảm chi phí về hạ tầng, kỹ thuật và đầu tư công nghệ nhưng trong trường hợp này hệ thống dự phòng tiềm chứa các rủi ro chẳng kém gì hệ thống chính.

disaster-recovery-he-thong-du-phong002.png

2.     Cơ sở hạ tầng độc lập, tách biệt với hệ thống chính: có đường điện và hệ thống điện (trạm biến áp, UPS, máy phát điện, ATS…) tách biệt; hệ thống đường truyền và mạng riêng biệt; có đủ cơ sở phòng máy, phòng làm việc, kho tàng… khi xây dựng dự phòng cũng cần lưu ý đến vấn đề về bảo đảm các điều kiện làm việc bộ phận vận hành đảm bảo thành thạo vận hành hệ thống khi có sự cố diễn ra

3.     Nhân sự vận hành hệ thống: nhân sự  phải đủ năng lực kỹ thuật sẵn sàng đảm nhận toàn bộ vai trò của hệ thống chính, trong trường hợp hệ thống chính bị sự cố ngưng hoạt động và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thời gian chuyển sang hệ thống dự phòng với thời gian nhanh nhất

4.     Đảm bảo hệ thống dự phòng thường xuyên sao lưu và cập nhật thông tin dữ liệu liên tục từ hệ thống chính, đáp ứng yêu cầu về điểm khôi phục(RPO- Recovery Point Objective). Ở đây mục tiêu điểm khôi phục là tổn thất tính theo thời gian. Ví dụ “RPO = 15 phút” có nghĩa là “khoảng tổn thất” là 15 phút “mất dữ liệu/ hệ thống down trong vòng 15 phút”. Tiêu chí này thường mang ý nghĩa “tổn thất có thể chấp nhận được” trong trường hợp có thảm họa xảy ra đối với hệ thống chính. Tiêu chí này đặc biệt quan trọng đối với hệ thống thông tin xử lý online và theo thời gian thực vì liên quan đến các giao dịch. Thực tế, doanh nghiệp nào yêu cầu tiêu chí RPO càng thấp thì chi phí đầu tư hệ thống dự phòng càng lớn.

5.     Đảm bảo tính sẵn sàng: để đánh giá một hệ thống dự phòng căn cứ vào tiêu chí RTO- Recovery Time Ojective (Thời gian khôi phục) thay thế hệ thống chính, đây là thời gian cần thiết để khôi phục (trên hệ thống dự phòng) đối với các ứng dụng và hệ thống chủ chốt của doanh nghiệp. Ví dụ đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực online thì tiêu chỉ RTO có thể là 5 phút, nhưng đối với một doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực này có thể là 8 giờ. Ngoài yếu tố RTO- doanh nghiệp cần đảm bảo tới các dịch vụ hạ tầng mạng nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ hệ thống

6.     Đảm bảo yêu cầu về thời gian hệ thống chính hoạt động lại

Hotline tư vấn hệ thống dự phòng (Disaster Recovery) doanh nghiệp: 0928 298 278


Bình luận

Powered by WHMCompleteSolution