THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Admin - 2019/12/09 16:12

 

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 

 

Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

Chào mừng Quý khách hàng đến với Công Ty EXA cung cấp các dịch vụ (được mô tả trên website www.exa.vn) cho khách hàng trên cơ sở và theo những nội dung được quy định trong Điều khoản của Thoả thuận sử dụng dịch vụ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa XI;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI;

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII;

- Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính Phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

- Căn cứ vào nhu cầu của Quý khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công Ty TNHH EXA (EXA Co., Ltd.) có văn phòng làm việc tại 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

Bằng việc sử dụng dịch vụ do EXA cung cấp, Quý khách hàng đang đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của EXA (gọi tắt là "Thỏa thuận") này với các nội dung dưới đây.

Những thay đổi hoặc điều chỉnh Thoả thuận này để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tốt nhất sẽ được cập nhật trên website www.exa.vn, vì vậy Quý khách nên thường xuyên xem Thỏa thuận sử dụng được công bố trên website tại http://exa.vn. Nếu Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của EXA và các dịch vụ liên quan sau khi EXA điều chỉnh Thỏa thuận tức là là Quý khách đã đồng ý với nội dung được nêu trong Thỏa thuận.


Điều 2: Giải thích từ ngữ

“EXA” hoặc “chúng tôi”: Là Công Ty TNHH EXA.

“Bạn” hoặc “Quý khách hàng”, “Khách hàng”: Là người mua và sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do EXA cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện

Khách hàng sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm các điều cấm của pháp luật Việt Nam (bao gồm các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự…).

Khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức - mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

Khách hàng sử dụng các dịch vụ cho mục đích lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn hợp pháp của bất kì cá nhân, tổ chức nào.

Khách hàng tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

Khách hàng có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên dịch vụ hoặc ở nơi khác.

Khách hàng mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của EXA, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách  xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác;

Khách hàng vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác.  (http://www.vncert.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat-linh-vuc-an-toan-thong-tin.php).

Khách hàng vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng Internet.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Với tư cách là khách hàng - có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ - theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam.

Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của mình một cách hiệu quả, khách hàng cần tuân thủ các quy định sau đây:

  • Khách hàng cam kết rằng mình có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết, xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với EXA. Xác nhận mình không phải là người đang bị hạn chế, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của EXA. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh của EXA (theo quy định tại điều 5 bên dưới), khách hàng cam kết sẽ hợp tác, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
  • Khách hàng là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.
  • Bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên,  hình thức của tổ chức, thông tin về địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân …) thì khách hàng, công ty, cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho EXA biết, để luôn đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. EXA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hay bồi thường, liên đới đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc khách hàng không tuân thủ quy định này.
  • Khách hàng cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về cho chúng tôi (Đối với cá nhân: 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND, đối với tổ chức: tối thiểu 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị EXA tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp hồ sơ đã hoàn tất và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký trên hệ thống. EXA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc khách hàng không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.
  • Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức và nhân viên được khách hàng uỷ quyền có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của khách hàng. Khách hàng đồng ý (a) thông báo ngay cho EXA về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. EXA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do khách hàng không tuân thủ quy định này.

 

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của EXA

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, EXA có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại.

EXA cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong suốt thời gian khách hàng sử dụng tại EXA.

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của EXA. Tuy nhiên EXA chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết khiếu nại đối với những khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại điều 4 ở trên.

Đối với mọi vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của EXA, tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm, EXA có quyền áp dụng các biện pháp tạm dừng, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, hoặc tước bỏ quyền lợi của khách hàng, cũng như có quyền chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng, thậm chí đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu pháp luật có quy định và cần thiết.

EXA có trách nhiệm bảo vệ thông tin khách hàng, cam kết không xâm phạm đến dữ liệu của khách hàng, không gây rò rỉ, thất thoát, lộ thông tin dữ liệu của khách hàng. Nếu EXA vi phạm cam kết này, khách hàng có quyền yêu cầu EXA đền bù theo thỏa thuận của hai Bên.

EXA dành cho mình quyền nghi ngờ, xác minh nếu có căn cứ nhận thấy khách hàng đã cung cấp bất kỳ thông tin hoặc có hành vi nào không trung thực, không chính xác. Trong những trường hợp như vậy, EXA có quyền yêu cầu khách hàng phối hợp kiểm tra, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu …trên cơ sở bảo đảm việc khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại điều 4. Nếu khách hàng không hợp tác và đáp ứng, chúng tôi có toàn quyền dừng, chấm dứt, hoặc xóa bỏ hợp đồng dịch vụ với khách hàng mà không cần sự đồng ý của khách hàng. EXA cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm cũng như liên đới đến những hậu quả do việc vi phạm quy định này của khách hàng gây ra.


Điều 6: Quy định về thanh toán

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, khách hàng đồng ý tuân thủ theo đúng các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: link hướng dẫn thanh toán.

EXA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc khách hàng đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

 

Điều 7: Quy định về gia hạn dịch vụ

Khách hàng hoặc người quản lý dịch vụ do khách hàng chỉ định, ủy quyền (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại EXA. Để tiếp tục duy trì và sử dụng sản phẩm, dịch vụ, cũng như tránh được những hậu quả, thiệt hại có thể phát sinh do việc chậm gia hạn, khách hàng phải chủ động liên hệ với EXA và hoàn thành thủ tục gia hạn, cũng như thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau đây:

  • Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (email, vps, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email, đường truyển, thuê tủ rack) – thanh toán trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
  • Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm – thanh toán trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
  • Dịch vụ SSL – thanh toán trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
  • Tất cả dịch vụ khác không nêu bên trên – thanh toán trước 7 ngày trước khi đến ngày hết hạn.

EXA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc khách hàng không tuân thủ quy định này gây ra.

 

Điều 8: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng

Dịch vụ do EXA cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng khi đến thời điểm hết hạn theo giao dịch hoặc hợp đồng giữa hai Bên.  

Nếu vẫn chưa thực hiện việc thanh toán gia hạn theo quy định tại điều 7 nêu trên, khách hàng sẽ có 7 ngày tiếp theo để gia hạn và thanh toán các khoản Phí quá hạn cho EXA. Nếu Khách hàng không gia hạn và thanh toán các khoản Phí quá hạn cho EXA trong vòng 5 ngày, EXA sẽ chấm dứt dịch vụ đối với khách hàng. Nếu khách hàng vẫn muốn gia hạn sau thời gian này, chúng tôi không bảo đảm dịch vụ có thể chắc chắn gia hạn thành công.

 

Điều 9: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin chủ thể trong quá trình sử dụng dịch vụ

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng phát hiện có những sai sót thuộc các trường hợp sau:

(a) Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi ...) không đúng.

(b)Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website exa.vn

(c) Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Khách hàng hoặc người quản lý dịch vụ do khách hàng chỉ định phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo thư điện tử support@exa.vn để được điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

EXA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc khách hàng không tuân thủ quy định này gây ra.

 

Điều 10: Hỗ trợ khách hàng

Khách hàng chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến khách hàng hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và khách hàng tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của khách hàng theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, khách hàng cam kết sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Hãy thông báo cho chúng tôi qua đường dây nóng (028)7309.9993.


Điều 11: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

Khách hàng hiểu rõ ràng và đồng ý rằng EXA và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của EXA (gọi chung là “Chúng tôi”) sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi “Chúng tôi” đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó) - phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.


Điều 12: Bảo mật thông tin khách hàng

EXA chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng. (Tham khảo thêm ở Chính sách riêng tư)


Điều 13: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và khả năng của mình, EXA có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Khách hàng đồng ý rằng trên các dịch vụ miễn phí mà khách hàng đăng ký sử dụng do chúng tôi cung cấp, EXA giữ toàn quyền phát hành các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, lên màn hình hiển thị các dịch vụ miễn phí đó như: logo, banner, popup (cửa sổ bật lên), từ khóa, đường dẫn tới một website thứ ba v.v...

Khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi khách hàng không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa. EXA cũng có thể ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

EXA sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến dịch vụ của mình. Do vậy chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn hay một phần một dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng trong một thời gian hợp lý và cơ hội để khách hàng đưa thông tin ra khỏi dịch vụ đó.

 

Điều 14: Chính sách chung

Các điều dưới đây bạn không được dùng khi sử dụng dịch vụ tại EXA:

(1) Các loại nội dung, công cụ, ứng dụng có tên hoặc có cùng chức năng bao gồm: Mailer, Email Marketing, Topsites, IRC Scripts/Bots, Proxy Scripts/Anonymizers, Pirated Software/Warez, Image Hosting Scripts (giống với Photobucket hay Tinypic), AutoSurf/PTC/PTS/PPC, IP Scanners, Bruteforce Programs/Scripts/Applications, Mail Bombers/Spam Scripts, Banner-Ad services (dịch vụ phân phối quảng cáo), File Dump/Mirror Scripts (tương tự như mediafire), Commercial Audio Streaming (nhiều hơn một hoặc hai luồng), Kinh doanh trái phiếu (Escrow/Bank), Betting/Gambling/Lottery, Phần mềm/Thảo luận về Hacker, Diễn đàn (Forums) hoặc Websites lưu trữ hay phân phối dưới mọi hình thức mà có liên quan đến phần mềm gây hại/bẻ khóa/vi phạm bản quyền, Các trang lừa đảo (bao gồm nhưng không giới hạn các trang được liệt kê tại aa419.org & escrow-fraud.com), DOS, DDOS, VBSEO/Shoutbox/vbShout Top-x của mã nguồn vBulletin Board.

 (2) Thực thi các tiến trình, các xử lý kéo dài một cách tự động, không có sự giám sát. Thực thi các bots/daemons.

(3) Lưu trữ hay thực thi các loại: Spiders, Indexers, IRC (Internet Relay Chat), P2P client, Tracker, BitTorrent.

(4) Tham gia hoặc góp phần vào việc chia sẻ tập tin mạng ngang hàng (Peer-to-Peer).

(5) Lưu trữ hoặc sử dụng công cụ hoặc sử dụng dịch vụ email để gởi thư quảng cáo đến những người nhận không xác thực (không có sự đồng ý của người nhận). Chúng tôi xác định email khách hàng gởi đi là thư rác bằng cách tiếp nhận phản hồi từ các hệ thống email mà của người nhận và bằng các công cụ chống thư rác phổ biến như SpamAssassin.

(6) Gởi liên tục email đến những địa chỉ sai vượt quá 100 địa chỉ hoặc nhiều hơn 20% số lượng địa chỉ trong vòng 24 giờ.

(7) Gởi email kèm với những nội dung độc hại, lừa đảo, giả danh. Những email này có thể gởi từ người dùng (user), máy tính bị nhiễm virus, mã nguồn bị nhiễm mã độc hay những cách xảy ra do việc thiếu kinh nghiệm của người sử dụng.

(8) Cài đặt thực thi Cron-Job hay những tác vụ tự động lặp lại trong thời gian ít hơn 15 phút.

(9) Hoạt động mua bán, mining Bitcoin.

 

Backup

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Exa YOOT
Exa CMC
Exa FAST
Exa GAPO
Exa Pharmacity
Exa Phuc Sinh
Exa Citigo
Exa Tho Phat
Exa SS4U
Exa Diginet
Exa ACFC
Exa Damsenpark
Exa Cloud Nine Solution
Exa Royal
Exa ĐHSG
Exa VSICO
Exa Intercontinental
Exa Daphaco
Exa ATLAS
X
LIÊN HỆ HOTLINE

Kinh doanh:
hotline 1: 0938 298 278
hotline 2: 0911 385 775

Kỹ thuật: 028 7309 9993

YÊU CẦU GỌI LẠI

Mời bạn nhập thông tin để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn

X