People Management

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự (PM)

Tự động hóa Nhân sự trong một tổ chức là yếu tố then chốt để thúc đẩy sự hiệu quả. Phần mềm Quản lý con người bao gồm các quy trình kinh doanh cốt lõi có tác động trực tiếp đến năng suất đồng thời tự động hóa các quy trình nhân sự lặp đi lặp lại và tốn thời gian, như giới thiệu nhân viên, đơn xin việc và các nhiệm vụ hành chính khác.

HR Automation Là Gì ?

Hoạt động nhân sự là một phần quan trọng của mọi tổ chức. Các bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và giới thiệu nhân viên, cũng như quản lý tiền lương, chấm công và quản lý vắng mặt.

Các bộ phận nhân sự quá bận với các thủ tục giấy tờ và các công việc thủ công cần thiết để chạy các quy trình này.  Tự động hóa nhân sự (HR Automation) đã giúp giải phóng thời gian của nhân viên nhân sự và cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ có ý nghĩa hơn. Mục đích là làm cho các quy trình nhân sự hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn và chính xác hơn.

Tự động hóa nhân sự rất hữu ích trong việc đơn giản hóa quy trình tuyển dụng, loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và tự động hóa các công việc thường ngày khác như theo dõi số giờ làm việc và tính lương, chia sẻ tài liệu, lựa chọn nhân sự có kỹ năng cụ thể và điền trước các biểu mẫu (pre-filling forms) .

Tất cả nhằm việc tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách loại bỏ tất cả các bước không cần thiết với sức mạnh của Low-code, RPA và AI / ML.

Quản Lý
Nhân Sự

Sắp xếp và duy trì hồ sơ nhân sự, phân công nhân sự cho các phòng ban /địa điểm, xác định giờ làm việc và điều kiện, đặt ngày nghỉ cho mỗi nhóm/quốc gia.

Quản Lý Công Việc và Kỹ Năng

Xác định chức danh công việc và các kỹ năng cần thiết. Tìm kiếm mọi người theo kỹ năng (skill) và thuộc tính (attribute), chỉ định vai trò cho từng người dùng và liên kết họ với các quyền hạn (right), trách nhiệm (responsibility), hoạt động (activity) và hành động (action) của người dùng.

Chi Phí Nguồn
Nhân Lực

Xác định ngày và giờ làm việc cho mỗi khu vực / cá nhân. Giảm thiểu rủi ro hành chính liên quan đến sự vắng mặt của nhân sự.

Tự Động Hoá
Nhân Sự

Tự động hóa các quy trình nhân sự với các ứng dụng hỗ trợ bởi AI, bot thông minh và quy trình làm việc nâng cao.

Quản Lý Nhân Sự

Lên danh sách nhân sự (personnel listing) với các chi tiết như thông tin cá nhân, nhóm công việc trong công ty, quản lý dây chuyền, trung tâm chi phí và chuyên môn.

Khả năng thêm hoặc chỉnh sửa trạng thái của nhân viên (Đang hoạt động, Đã nghỉ hưu, Đã hoàn thành, Bị từ chối, Đã tuyển dụng, v.v.) và chuyển đổi bất kỳ địa chỉ liên hệ nào thành ứng viên.

Việc làm / Phân công công việc với thời gian phục vụ, thời gian bắt đầu / kết thúc hợp đồng, liên quan đến tài khoản và mã vùng (region code).

Gửi các yêu cầu của nhân viên, đề cập đến vòng đời làm việc, môi trường làm việc và các hoạt động, thay thế thiết bị, v.v.

Danh sách vắng mặt và quyền lợi (absence and entitlement menu) với đầy đủ hồ sơ theo lịch sử, theo dõi và tính tổng.

Đào Tạo Nhân Sự

Tạo sự kiện đào tạo, thêm chương trình làm việc và mời người dùng tham gia khóa đào tạo. Khi người tham gia chấp nhận lời mời, các nhiệm vụ liên quan sẽ được tạo và giao cho họ.

Thêm bất kỳ tệp nào liên quan đến khóa đào tạo bằng cách tải tệp lên từ máy tính của bạn hoặc liên kết với một tệp từ Comidor DMS.

Liên kết training event với bất kỳ process/workflow nào khác bên trong nền tảng Comidor để tự động kích hoạt đào tạo.

Theo dõi hồ sơ nhân sự và theo dõi tiến độ đào tạo của họ.

Truy cập các báo cáo đào tạo (training report) để có cái nhìn tổng quan về thời gian mỗi người dành cho việc đào tạo.

Kỹ Năng Tìm Kiếm Nhân Sự Theo Vai Trò

Tìm kiếm nhân sự cụ thể, dựa trên tên, chức danh và các tiêu chí lọc nâng cao khác.

Chọn một chức danh từ danh sách nhân sự của bạn, cũng như phạm vi chi phí (tối thiểu / tối đa).

Xác định các chứng chỉ cần thiết (certifications) và ngôn ngữ đang sử dụng (languages spoken) với danh sách kỹ năng cứng và mềm (soft/hard skills) có thể tùy chỉnh.

Thực hiện đăng ký nhân sự (personal booking) bằng cách chỉ định nhân sự được yêu cầu trực tiếp cho các gói công việc của project management.

Chi Phí Nhân Sự

Chi phí nhân sự (personnel cost) cho phép nhóm quản lý sử dụng hệ thống thanh toán (mỗi người dùng / mỗi giờ).

Áp dụng các giá trị chi phí (cost value) dựa trên số giờ thực tế đã làm cho mọi dự án / nhiệm vụ.

Đăng ký chi phí bằng nội tệ. Comidor tự động chuyển đổi chúng sang tiền tệ của Dự án (project currency).

Dashboards Quản Lí Nhân Sự

Tự động hóa nhân sự của Comidor cung cấp cho người dùng một bảng điều khiển thông minh và thiết thực, cho phép họ kiểm soát công việc, vắng mặt và tin tuyển dụng cũng như cung cấp nguồn thông tin theo yêu cầu phong phú cho mọi người người và ở level quản lý dự án.

Nhận thông tin chi tiết có giá trị với các biểu đồ chi tiết mô tả kinh nghiệm làm việc của ứng viên, trình độ học vấn của họ, trạng thái quy trình nộp đơn xin việc, v.v.

Phần mềm Quản lý Dự án của Comidor cũng cung cấp chức năng theo dõi đầy đủ các đơn xin việc cùng với biểu diễn đồ họa và đại diện bằng số của chúng và chi phí tuyển dụng mỗi thángỨng Dụng Tự Động Hoá Nhân Sự

Quy Trình On-boarding

Tự động hóa quy trình on-boarding của bạn theo một intelligent workflow, quy trình này sắp xếp tất cả các bước của quy trình on-boarding.

Tận dụng email tự động để tạo tài liệu và chữ ký điện tử với RPA, các tác vụ phê duyệt (approval task) và nhập liệu (data entry) để hoàn tất quy trình trong thời gian ngắn hơn đáng kể.

Qui Trình Xin Việc

Nâng cao quản lý đơn xin việc và đạt được sự điều phối quy trình từ đầu đến cuối. Tạo các biểu mẫu hấp dẫn, kích hoạt qui trình nội bộ, tiết kiệm thời gian với việc tạo tài liệu và email tự động. Hỗ trợ việc ra quyết định của bạn với một mô hình ML sẽ gợi ý có nên tiến hành phỏng vấn hay không.

Qui Trình Hợp Đồng Nhân Viên

Tự động hóa việc tạo hợp đồng của nhân viên, nhanh chóng nhận được phê duyệt và bao gồm chữ ký điện tử của người dùng nội bộ và bên ngoài một cách dễ dàng trong tài liệu của bạn. Theo dõi tất cả các hợp đồng của nhân viên và trạng thái của họ thông qua ứng dụng “Hợp đồng nhân viên nhân sự”.

Lợi Ích Của Tự Động Hoá Nhân Sự

Tự động hóa nhân sự đã mang lại rất nhiều lợi ích trong môi trường làm việc kỹ thuật số. Nó không chỉ là giảm chi phí hoặc hợp lý hóa các quy trình - mà còn là giải quyết các vấn đề trong thế giới thực, liên quan đến HRM bằng các giải pháp sáng tạo.

Ngoại trừ việc tự động hóa các nhiệm vụ hàng ngày của bộ phận nhân sự, điều thường tẻ nhạt đối với các chuyên viên nhân sự, những lợi ích của tự động hóa nhân sự và Quản lý con người là :

  • Giảm bớt công việc thủ công cần thiết để nhập, quản lý và thu thập dữ liệu.
  • Thời gian xử lý nhanh hơn các công việc liên quan đến nhân sự.
  • Nâng cao năng suất và khả năng làm việc hiệu quả với nhiều nhân viên cùng một lúc
  • Giảm thiểu lỗi của con người
  • Cải thiện mức độ tương tác của nhân viên
X
LIÊN HỆ HOTLINE

Kinh doanh:
hotline 1: 0938 298 278
hotline 2: 0911 385 775

Kỹ thuật: 028 7309 9993

YÊU CẦU GỌI LẠI

Mời bạn nhập thông tin để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn

X