Khôi phục dữ liệu sau sự cố - những điều Doanh nghiệp cần biết

Theo số liệu thống kê gần đây, chỉ ¼ doanh nghiệp được khảo sát thực hiện sao lưu dữ liệu hàng ngày (chiếm 26%) và thực hiện sao lưu dữ liệu hàng hàng hoặc ít hơn (chiếm 30%).

Thực tế cho thấy 40% dữ liệu doanh nghiệp bị mất khi hệ thống CNTT bị hư hỏng, gặp sự cố. Một số liệu khác cho thấy các doanh nghiệp SMB trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và Nhật Bản sao lưu 60% dữ liệu doanh nghiệp và khách hàng

Với xu hướng ứng dụng CNTT, việc sao lưu dữ liệu đối với các doanh nghiệp SMB ngày càng trở nên đơn giản và dễ dàng với hình thức sử dụng pay-as-you-go (có nghĩa là sử dụng CNTT theo hướng dịch vụ và trả phí đúng với những gì mình đang dùng)

Khi sử dụng hình thức này, dữ liệu doanh nghiệp sẽ được sao lưu dữ liệu hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần thậm chí trên từng giao dịch với chi phí hợp lý, linh hoạt mở rộng theo nhu cầu phát triển của doanh ngihệp.

Để khôi phục dữ liệu nhanh chóng, hạn chế rủi ro sau sự cố, doanh nghiệp nên lưu ý

1.      Phân loại và đánh giá mức độ quan trọng từng loại dữ liệu trong doanh nghiệp

2.      Tổ chức quản lý và phân quyền sử dụng từng loại dữ liệu theo cấp bậc, bộ phận

3.      Lựa chọn hình thức sao lưu dữ liệu phù hợp với nhu cầu, hiện trạng doanh nghiệp như

ü  Tự động sao lưu dữ liệu theo lịch lập theo giờ, ngày, tuần, tháng

ü  Hỗ trợ sao lưu nhiều loại dữ liệu: file, database, hệ điều hành, website, máy chủ vật lý, máy ảo

ü  Mã hóa dữ liệu đảm bảo an toàn, bảo mật

ü  Tốc độ sao lưu và khôi phục dữ liệu nhanh với nhiều cơ chế khác nhau

ü  Không giới hạn số lượng những phiên bản sao lưu dữ liệu và dễ dàng tìm kiếm các phiên bản dữ liệu để khôi phục nhanh chóng

ü  Cảnh báo và phòng chống Ransomware trước khi sao lưu dữ liệu lên hệ thống theo công nghệ AI

ü  Đảm bảo dữ liệu được sao lưu và khôi phục dữ liệu đầy đủ sau khi gặp sự cố

ü  Giám sát và thống kê báo cáo việc sao lưu dữ liệu trên từng thiết bị, dữ liệu đã lập lịch sao lưu trước đó

ü  Dữ liệu sao lưu được nén để tiết kiệm dung lượng lưu trữ cho Doanh nghiệp

ü  Sao lưu dữ liệu theo quy tắc 3-2-1: 3 bản sao lưu, 1 bản gốc 2 bản sao lưu ở 2 nơi khác nhau (Local backup và Cloud Backup)

Sao lưu và khôi phục dữ liệu là 2 tiến trình hoạt động khác nhau. Sao lưu không có nghĩa là khôi phục mà mới chỉ là một nửa tiến trình để đảm bảo an toàn của dữ liệu. Có rất nhiều doanh nghiệp, cụ thể là các IT System vẫn thường sao lưu dữ liệu mỗi ngày thành công nhưng khi hệ thống CNTT gặp sự cố cần khôi phục lại dữ liệu thì mới phát hiện dữ liệu bị lỗi, hoặc không thể khôi phục lại được. Khi đó tiến trình tiếp theo kiểm tra, thực hành tiến trình khôi phục dữ liệu thường xuyên là cách duy nhất giúp các IT System có khả năng khôi phục dữ liệu hệ thống nhanh và toàn vẹn nhất. Nếu không thể thực hiện việc khôi phục dữ liệu hàng tháng, ít nhất các IT System nên thực hiện theo Quý. Thực hiện kiểm tra khôi phục thường xuyên không chỉ giúp các IT System kiểm tra dữ liệu, đảm bảo khả năng khôi phục cao mà còn giúp IT System thao tác thành thạo các bước khôi phục. Để khi sự cố xảy ra ngoài ý muốn, IT System có thể tiến hành thực hiện các bước khôi phục hệ thống, dữ liệu trong thời gian nhanh nhất bên cạnh một giải pháp Cloud Backup chuyên nghiệp  có RTO (Recovery Time Object: Thời gian khôi phục) một cách thấp nhất.

Hotline tư vấn sao lưu và khôi phục dữ liệu: 0938 298 278/ 0911 385 775

Tìm hiểu về dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu kết hợp phòng chống Ransomware trên nền tảng công nghệ Aronis Backup tại https://exa.vn/backup.php


Bình luận

Powered by WHMCompleteSolution