Dịch Vụ và Giải Pháp Công Nghệ Của EXA

Chúng tôi lắng nghe bạn, và chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình để trở thành nhà cung cấp Giải pháp CNTT yêu thích, giải quyết các vấn đề kinh doanh và khát vọng phát triển của bạn thông qua việc sử dụng Công nghệ thông tin hiệu quả. Chúng tôi thúc đẩy việc phát triển LOW CODE / NO CODE để tăng tốc độ xây dựng hệ thống, đảm bảo các giá trị kinh doanh và cải tiến dịch vụ một cách nhanh chóng, không phải theo tháng hay năm mà là chỉ trong tuần.

 • Chúng tôi có các chuyên gia CNTT am hiểu doanh nghiệp từ các công ty nhỏ đến lớn trong các lĩnh vực khác nhau.
 • Chúng tôi sử dụng các phương pháp tốt nhất trong lĩnh vực CNTT, đảm bảo giải pháp tốt và chi phí tốt.
 • Đội ngũ của chúng tôi sẽ tìm hiểu các yêu cầu kinh doanh của bạn trước khi tư vấn các giải pháp CNTT phù hợp.

EXA WAY. IT WORKS !

IT Solutions

 • Exactly Smart Biz
 • Focused Industry Apps
 • Low-Code Development Platform
 • AI Vision
 • Robotics Platform Automation

IT Consulting Services

 • Custom Development of any apps with 0 or less codes
 • IT Strategy
 • Workplace Modernization
 • IT Project Implementation
 • Training
 • Support

EXActly SMART BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM

Business Apps

Sales Management (CRM)

People Management (HR)

Project Management (PM)

Digital Workplace

Enterprise Collaboration

File and Content Management

Knowledge Management

Project Management

Lợi Ích

✓ Khả Năng Mở Rộng & Tính Linh Hoạt

✓ 15-29% Giảm Chi Phí
(vd: Lao Động, ...)

✓ Trải Nghiệm Khách Hàng Hiệu Quả

✓ Cải Tiến Qui Trình

✓ Chống Trùng Lắp

✓ Lợi Tức Đầu Tư

✓ Cải Tiến Dịch Vụ Giao Hàng

DIGITAL WORKPLACE

Enterpise Collaboration
Files and Content Management
Knowledge Base System
Task & Time Management
User Profile & Settings

Enterpise Collaboration

Trang Chủ Quản Lý Tuỳ Chỉnh
Xem 360°
Lịch Tương Tác Cá Nhân, Nhóm
Bảng Danh Sách Doanh Nghiệp Cần Làm
Tuỳ Chỉnh Bảng Chấm Công
Quản Lý Khối Lượng Công Việc
Quản Lý Sự Kiện
Tích Hợp Email
Nhắn Tin Nội Bộ, Nhanh Chóng
Thông Báo Thông Minh
Tin Tức & Cảnh Báo
Chat Văn Bản, Họp Hội Nghị Qua Video
Quản Lí Tài Khoản và Liên Hệ
Quyền Truy Cập dựa trên User/Team/Role
Chi tiết...

Files and Content Management

Quản Lí File & Tài Liệu
Tất Cả File Hoạt Động Khả dụng
Quản Lí Phiên Bản
Liên Kết Với Bất Kỳ Record Comidor
Liên Kết Với Bất Kỳ Process Comidor
DMS Tích Hợp Với Dropbox, Google Drive, Box
Điều Chỉnh Tài Liệu Trong Qui Trình Làm Việc
Quản Lí Tiến Độ
Khiếu Nại Khách Hàng
Chi tiết...

Knowledge Base System

Kiến Thức Cơ Bản Q&As
Hỗ Trợ AI Chatbot
Khả Năng Tìm Kiếm
Nhúng Wikis
Bảng Chủ Đề & Thảo Luận
Links and Tags

Task & Time Management

Quản lý tác vụ
Bảng chấm công tùy chỉnh
Lịch tương tác cá nhân và nhóm
Quản lý khối lượng công việc

User Profile & Settings

Thông tin người dùng
Thay thế
Chữ ký email
Tài khoản email

BUSINESS APPS

Sales Management (CRM)

Tạo Khách Hàng Tiềm Năng

Quản Lí Cơ Hội

Chiến Dịch & Khảo Sát

Ticket Hỗ Trợ

Chấm Công Tài Khoản

Chấm Công Cơ Hội

Quản Lí Báo Giá, Hợp Đồng

Sản Phẩm & Bảng Giá

Phễu, Ống Bán Hàng

Báo Cáo & Phân Tích

Chi tiết...

Project Management (PM)

Các Dự Án / Hành Động Dự Án

Các Gói Công Việc

Biểu Đồ Gantt & Bảng KanBan

Yêu Cầu & Giao Hàng

Phê Duyệt Đặt Chỗ Nhân sự

Thống Số & Trạng Thái Rag

Quản Lí Rủi Ro

Quản Lí Tiến Độ

Khiếu Nại Khách Hàng

Bài Học Kinh Nghiệm

Phê Duyệt Chi Phí

Phê Duyệt Nhiệm Vụ

Dự Án Kế Toán

Phân Tích Giá Trị Kiếm Được

Quản Lý Tài Sản

Chi tiết...

People Management (HR)

Quản Lý Nhân Sự

Chức Danh Công Việc & Hoạt Động

Quản Lý Kĩ Năng

Quản Lý Nghĩ Phép và Vắng Mặt

Các Yêu Cầu Của Nhân Viên

Đào Tạo

Khảo Sát

Quy Trình Tuyển Dụng và Nghĩ Việc

Chi tiết...

RPA & AI FOR END TO END AUTOMATION

Exa delivers

File Reader

Exa delivers

RPA Caller & Receiver

Exa delivers

RPA Doc Creator

Exa delivers

Sentiment Analysis

Exa delivers

Doc Analyzer

Exa delivers

Image Classification

Exa delivers

Excel Processor

Exa delivers

Web Scraper

Exa delivers

Text Classification

Exa delivers

Predictive MLEXPLORE MORE

NỀN TẢNG SIÊU TỰ ĐỘNG HOÁ - COMIDOR

Nền Tảng Low or No Code Được Phát Triển Bởi Comidor.
Exa Cdn

Tự Động Hoá Qui Trình

Exa Cdn

Quản Lý Dự Án

Exa Cdn

Tự Động Hoá Tài Liệu

Exa Cdn

Nguồn Nhân Lực

Exa Cdn

CRM & Bán Hàng

EXA DELIVERS

Exa delivers

Chuỗi
Cung Ứng

Quản Lí Hàng Tồn Kho

Quản Lí Kho

Đường Đến Quản Lí Thị Trường

Exa delivers

Kế Toán &
Tài Chính

Quản Lí Ngân Sách

Quản Lí Mua Sắm Đấu Thầu

Exa delivers

Chất Lượng & Rủi Ro,
Tuân Thủ

Exa delivers

Marketplaces and
e-Commerce

IMCOMPARABLE RESULT

X
LIÊN HỆ HOTLINE

Kinh doanh:
hotline 1: 0938 298 278
hotline 2: 0911 385 775

Kỹ thuật: 028 7309 9993

YÊU CẦU GỌI LẠI

Mời bạn nhập thông tin để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn

X