Files and Content.

Nâng cao khả năng giao tiếp trong doanh nghiệp của bạn với Hệ thống quản lý tài liệu Comidor (DMS)

Comidor DMS cho phép bạn khởi tạo các cuộc thảo luận sáng tạo và truyền bá kiến thức trong tổ chức của bạn một cách dễ dàng, đồng thời tăng quy mô năng suất của các thành viên trong nhóm với chức năng upload tập tin và chia sẻ nội dung.

Quản Lý Tài Liệu

Tạo, upload và lưu trữ các tệp của bạn trong Comidor DMS .

Phân loại (Categorise) tệp của bạn trong thư mục và chỉ định quyền truy cập riêng tư hoặc công khai .

Chọn nhóm hoặc người dùng mà bạn muốn chia sẻ thư mục và tập tin .

Xem (preview) tập tin của bạn trực tuyến bất cứ lúc nào và trên mọi thiết bị .

Khóa (lock) tập tin của bạn hoặc xem phiên bản cũ hơn .

DMS tích hợp với Dropbox, Google Drive, Box.

Chia Sẽ Kiến Thức Trong Công Ty Của Bạn

Diễn đàn Quản lý tri thức để chia sẻ nội dung thông tin với đồng nghiệp .

Được nhúng Wikis để chia sẻ kiến ​​thức trong toàn doanh nghiệp .

Nhiều tùy chọn thiết kế cho các trang wiki như văn bản (rich text), video, và chế độ xem trước (preview) của bất kỳ loại tài liệu nào .

Các trang wiki có thể được sắp xếp và chia sẻ với các đồng nghiệp và/hoặc nhóm yêu thích.

Tăng Cường Team Building and Brainstorming Giữa Các Nhóm

Comidor cung cấp các bảng Chủ đề và Thảo luận để trao đổi về các vấn đề cụ thể.

Chức năng Ghi chú điện tử (digital notes) thay thế ghi chú bằng giấy note.

Đặt ghi chú ở chế độ riêng tư cho bạn hoặc chia sẻ với những người dùng và nhóm khác .

Tăng cường cộng tác giữa các nhóm với chế độ nhận xét (comments) trong bất kỳ mô-đun Comidor nào.

Chia Sẻ Thông Tin An Toàn Và Bảo Mật Hơn

Xem và thay đổi quyền kiểm soát quyền truy cập dựa trên người user/team/role.

Liên kết các record với bất kỳ Comidor record khác và đảm bảo bao gồm tất cả thông tin .

Gắn Thẻ (tags) ở chế độ riêng tư hoặc công khai cho tất cả các thực thể Comidor để quá trình tìm kiếm dễ dàng hơn. Chia sẻ các Thẻ này với đồng nghiệp của bạn để cộng tác làm việc tốt hơn .

Chức năng smart notification chỉ gửi thông báo cho nhân viên phụ trách có liên quan .

Chức năng CMS nâng cao với các record, bộ lọc và các tùy chọn nhập dữ liệu (import).

Định hướng luồng nội dung hiệu quả

Tệp đính kèm (attachment): có thể upload từ PC, cloud hoặc Comidor DMS. Chế độ preview, download, rename và xem phiên bản của tệp đã được upload bởi người khác

Chê độ Tìm kiếm nâng cao trong mỗi mô-đun với nhiều tiêu chí .

Chế độ hiển thị Data theo bảng (table) hoặc đồ thị (graph). Bạn cũng có thể in và xuất chế độ xem ưa thích của mình.

Cơ chế tìm kiếm dạng chỉ mục, với khả năng tìm kiếm trong các tệp và nội dung để đạt được truy xuất toàn văn.

X
LIÊN HỆ HOTLINE

Kinh doanh:
hotline 1: 0938 298 278
hotline 2: 0911 385 775

Kỹ thuật: 028 7309 9993

YÊU CẦU GỌI LẠI

Mời bạn nhập thông tin để chúng tôi hỗ trợ tốt hơn

X