Đăng ký Dịch vụ

Danh mục dịch vu


50 GB
Workstations (PC, Laptop): 2
Server Physicall:
Ảo hóa (VMware, Hyper-V,…):
Mobile : 2
Backup Website: 1
Backup Local:
Chọn Cloud Storage:

Thời hạn đăng ký


100 GB
Workstations (PC, Laptop): 5
Server Physicall: 1
Ảo hóa (VMware, Hyper-V,…):
Mobile : 10
Backup Website: 3
Backup Local:
Chọn Cloud Storage:

Thời hạn đăng ký


500 GB
Workstations (PC, Laptop): 20
Server Physicall: 5
Ảo hóa (VMware, Hyper-V,…): 5
Mobile : Unlimited
Backup Website: 10
Backup Local: 1000 GB
Chọn Cloud Storage:

Thời hạn đăng ký


1000 GB
Workstations (PC, Laptop): Unlimited
Server Physicall: Unlimited
Ảo hóa (VMware, Hyper-V,…): Unlimited
Mobile : Unlimited
Backup Website: Unlimited
Backup Local: 3000 GB
Chọn Cloud Storage:

Thời hạn đăng ký


Powered by WHMCompleteSolution