Đăng ký Dịch vụ

Danh mục dịch vu


CSB-2001
 • 3 Core Processor
 • 2 GB Memory
 • 40 GB Cloud Storage
  (3x replication, Tier 1-SSD)
 • 1 IP Address
 • Unlimited Traffic
 • 5.000 Pageviews/phút (*)
 • Thời hạn đăng ký


  CSB-4031
 • 4 Core Processor
 • 4 GB Memory
 • 80 GB Cloud Storage
  (3x replication, Tier 1-SSD)
 • 1 IP Address
 • Unlimited Traffic
 • 10.000 Pageviews/phút (*)
 • Thời hạn đăng ký


  CSB-8001
 • 8 Core Processor
 • 16 GB Memory
 • 200 GB Cloud Storage
  (3x replication, Tier 1-SSD)
 • 1 IP Address
 • Unlimited Traffic
 • 20.000 Pageviews/phút (*)
 • Thời hạn đăng ký


  Powered by WHMCompleteSolution