Đăng ký Dịch vụ

Danh mục dịch vu


Basic
User sử dụng: 1
Dung lượng: 1000 GB

Thời hạn đăng ký


Standard
User sử dụng: 5
Dung lượng: 1000 GB

Thời hạn đăng ký


Advance
User sử dụng: 10
Dung lượng: 2000 GB

Thời hạn đăng ký


PREMIUM
User sử dụng: 30
Dung lượng: 5000 GB

Thời hạn đăng ký


Powered by WHMCompleteSolution