Đăng ký Dịch vụ

Danh mục dịch vu


Basic
User sử dụng: 3
Dung lượng: 100

Thời hạn đăng ký


Standard
User sử dụng: 5
Dung lượng: 500

Thời hạn đăng ký


Advance
User sử dụng: 10
Dung lượng: 2000

Thời hạn đăng ký


PREMIUM
User sử dụng: 30
Dung lượng: 5000

Thời hạn đăng ký


Powered by WHMCompleteSolution