Đăng ký Dịch vụ

Danh mục dịch vu


BASIC
VND 59.000 / Tháng
 • 600MB Dung lượng
 • 20GB Lưu lượng
 • 01 Addon Domain
 • 01 Cơ sở dữ liệu
 • 10 Mailbox

Thời hạn đăng ký


ENHANCED
VND 89.000 / Tháng
 • 1000MB Dung lượng
 • 50GB Lưu lượng
 • 02 Addon Domain
 • 02 Cơ sở dữ liệu
 • 10 Mailbox

Thời hạn đăng ký


PREMIUM
VND 120.000 / Tháng
 • 2000MB Dung lượng
 • Unlimited Lưu lượng
 • 04 Addon Domain
 • 04 Cơ sở dữ liệu
 • 20 Mailbox

Thời hạn đăng ký


E-COMMERCE
VND 230.000 / Tháng
 • 4000MB Dung lượng
 • Unlimited Lưu lượng
 • 08 Addon Domain
 • 08 Cơ sở dữ liệu
 • 40 Mailbox

Thời hạn đăng ký


PROFESSIONAL
VND 359.000 / Tháng
 • 6000MB Dung lượng
 • Unlimited Lưu lượng
 • 04 Addon Domain
 • 16 Cơ sở dữ liệu
 • 60 Mailbox

Thời hạn đăng ký


fafafw

Thời hạn đăng ký

Miễn phí

Powered by WHMCompleteSolution