Backup - EXA

BẢNG GIÁ

TÍNH NĂNG
VƯỢT TRỘI

Số lượng máy

Hệ điều hành

Ảo hóa

Ứng dụng

Nén, mã hóa

Restore VM

Giá/ tháng

Small

100GB

01

Windows, Linux, Mac OS

VMwave, Hyper-V

AD, MSSQL, MS Exchange

5 phút

400.000 VNĐBusiness

500GB

02

Windows, Linux, Mac OS

VMwave, Hyper-V

AD, MSSQL, MS Exchange

5 phút

2.000.000 VNĐEnterprise

1.000GB

03

Windows, Linux, Mac OS

VMwave, Hyper-V

AD, MSSQL, MS Exchange

5 phút

3.500.000 VNĐFree Trial

50GB

01

Windows, Linux, Mac OS

VMwave, Hyper-V

AD, MSSQL, MS Exchange

5 phút

7 NGÀYPowered by WHMCompleteSolution