Data Center chuẩn quốc tế phải đạt yêu cầu gì?

Trung tâm dữ liệu có bốn cấp độ khác nhau và được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng dịch vụ, vận hành, dự phòng rủi ro....


IOPS là gì? Ảnh hưởng của IOPS đối với việc xử lý Database như thế nào

IOPS viết tắt từ Input - Output operation per second là đơn vị đo lường được sử dụng cho hệ thống lưu trữ. IOPS cho biết một tác vụ Write/ Đọc được xử lý trong vòng 1 giây. Đối với một hệ thống lưu trữ tốc độ IOPS càng cao thì việc xử lý dữ liệu càng tốt đặc biệt đối với các ứng dụng phần mềm yêu cầu xử lý nhiều tác vụ như ERP trong doanh nghiệp....


SMAC - Xu hướng công nghệ và sự liên quan

Gần đây EXA nghe nhiều đến từ SMAC nhưng lướt qua chứ chưa thực sự tìm hiểu SMAC đó là gì? liên quan gì với nhau mà chỉ hiểu đơn giản S- Social (Xã hội), M-Mobile (Di động), A- Analytics (Phân tích, dựa trên Dữ liệu lớn) và C- Cloud Computing( Điện toán đám mây)...


SMAC - Xu hướng ảnh hưởng điều hành Doanh nghiệp

SMAC- Viết tắt của từ Social (Xã hội), Mobile (Di động), Analytics (Phân tích, dựa trên Dữ liệu lớn) và Cloud Computing (Điện toán đám mây)...


Cloud Hosting - Dịch vụ web Hosting cho website thương mại điện tử

Cloud hosting do EXA cung cấp phù hợp cho tất cả các yêu cầu lưu trữ website với tốc độ truy xuất nhanh, ổn định, an toàn dữ liệu. Cloud Hosting có khả năng mở rộng linh hoạt và không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của website. Hãy lựa chọn ngay gói dịch vụ Cloud hosting phù hợp với website của Quý khách....


Powered by WHMCompleteSolution